Khuyến mãi

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tấm Gương Sáng Mãi Muôn Đời
tiki.vn

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tấm Gương Sáng Mãi Muôn Đời

260.000

365.000

Thông tin sản phẩm

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tấm Gương Sáng Mãi Muôn Đời Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn có sự nhất quán giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức với thực hành đạo đức. Người nói Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó. Nội dung cuốn sách gồm những phần sau Phần thứ nhất. Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Phần thứ hai. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Ch