Khuyến mãi

Chọn - Tuyển Tập 1
tiki.vn

Chọn - Tuyển Tập 1

85.000

100.000

Thông tin sản phẩm

Chọn - Tuyển Tập 1 Đặt tên CHỌN cho tuyển tập các bài viết đa dạng về lãnh vực và tác giả, trước hết chúng tôi muốn cùng với bạn đọc tìm hiểu, chia sẻ và đối thoại về những chọn lựa của nhân loại, của các dân tộc, các tôn giáo, các tố chức xã hội, các cá nhâ gọn lại, của con người - trước những biến chuyển, những hoàn cảnh lịch sử và địa lý cụ thể khác nhau, trong những lãnh vực khác nhau, nhằm thể hiện xác tín và trách nhiệm của mình góp phần vào việc mưu cầu lợi ích chung-Linh mục GB. HUỲNH CÔNG MINH