Khuyến mãi

CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA MỸ VÀ GÓC NHÌN THAM CHIẾU VỚI VIỆT NAM - Phạm Thanh Hằng - Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật  bìa mềm
tiki.vn

CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA MỸ VÀ GÓC NHÌN THAM CHIẾU VỚI VIỆT NAM - Phạm Thanh Hằng - Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật bìa mềm

96.000

96.000

Thông tin sản phẩm

Tôn giáo và chính sách tôn giáo là những vấn đề vô cùng phức tạp ở các quốc gia, đặc biệt ở Mỹ. Nếu ta hỏi một người Mỹ rằng họ có tự do tôn giáo hay không, trong đa số trường hợp câu trả lời sẽ là có. Nhưng rất có thể, hiếm hoi, ta sẽ nhận được câu trả lời khác hoặc thậm chí là ngược lại. Điều này phản ánh đúng tình hình đời sống tôn giáo của M.ỹ. Tự do tôn giáo ở M.ỹ được xem như tự do đầu tiên của con người. Từ cái tự do đầu tiên đó, tôn giáo không chỉ len lỏi và tác động đến đời sống của đa số ngư