Khuyến mãi

Chiếc Dù Của Bạn Màu Gì
tiki.vn

Chiếc Dù Của Bạn Màu Gì

62.400

78.000

Thông tin sản phẩm

CHIẾC DÙ CỦA BẠN MÀU GÌ Nếu chúng ta có một thứ giống như miếng đề-can dán xe toàn quốc, thì miếng đề-can của năm sẽ là Tôi thất nghiệp, tôi không tìm được việc làm, và tôi đã thử mọi cách. Tất nhiên không phải ai cũng trưng nó ra dù sao cũng có khoảng 139.000.000 người ở Mỹ có việc làm. Nhưng khoảng 15.000.000 người khác thì không. Và 6.000.000 người trong số đó sẽ trưng miếng đề-can đó suốt hơn 27 tháng. Đó là số lượng người thất nghiệp trong khoảng thời gian dài đến vậy. Chỉ trong phạm vi nước Mỹ. Ra