Khuyến mãi

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán
tiki.vn

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán

122.000

122.000

Thông tin sản phẩm

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán Cuốn sách Cấu trúc dữ liệu và thuật toán được biên soạn dựa trên nội dung các bài giảng mà tác giả sử dụng để giảng dạy cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Với thời lượng để giảng dạy trong 60 tiết, cuốn sách chỉ đề cập được một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán một môn học có ý nghĩa quan trọng trong hành trang kiến thức của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin. Nội dung cuốn sách bao gồm bảy chương Chương 1. Các