Khuyến mãi

Cẩm Nang Tư Duy Học Tập Và Nghiên Cứu
tiki.vn

Cẩm Nang Tư Duy Học Tập Và Nghiên Cứu

20.700

30.000

Thông tin sản phẩm

Cẩm Nang Tư Duy Học Tập Và Nghiên Cứu Apprendre à apprendre học cách học là một khẩu hiệu nổi tiếng trong tiếng Pháp và không dễ dịch, vì động từ apprendre trong tiếng Pháp dường như có cả hai nghĩa trong tiếng Anh to teach và to learn Không có sự tách bạch giữa dạy và học, vì vị trí của chúng đôi khi có thể thay thế cho nhau, hay nói ngắn, giữa chúng có một sự vận động. Sự vận động ấy chính là phương pháp. Từ khi René Descartes viết quyển Các quy tắc hướng dẫn tư duy Règles pou