Khuyến mãi

Cẩm Nang Công Tác Đảng Bộ Cơ Sở
tiki.vn

Cẩm Nang Công Tác Đảng Bộ Cơ Sở

229.000

229.000

Thông tin sản phẩm

Bộ Luật Dân Sự Thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nghiệp vụ công tác Đảng, tổ chức hoạt động trong Đảng... đã được ban hành nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cuốn sách Cẩm Nang Công Tác Đảng Bộ Cơ Sở được biên soạn để góp phần giúp các cơ sở Đảng, Bí thư chi bộ trong cả nước nắm rõ và triển khai việc học tập quán triệt các quy định mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư được hiệu quả. Nội dung cuốn sách