Khuyến mãi

Bộ 2 Cuốn Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Thiền Thoại Đầu  Thiền Mặc Chiếu
tiki.vn

Bộ 2 Cuốn Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Thiền Thoại Đầu Thiền Mặc Chiếu

224.000

280.000

Thông tin sản phẩm

Thiền Thoại Đầu Thiền Thoại Đầu là phương pháp tu Thiền lưu hành từ đời Tống trở về sau, chủ yếu là rèn luyện tâm linh con người. Thông qua phương thức khán Thoại đầu sẽ khiến cho nội tâm đạt được sự an tĩnh và nguyên chất, tiến vào cảnh giới Thiền định và khai phát trí tuệ. Thoại là lời nói, đầu là cội nguồn. Thoại đầu là truy cứu tận gốc rễ vấn đề của sinh mệnh, trợ giúp người tu hành đả phá logic thông thường, trực ngộ mặt mũi xưa nay của sinh mệnh. Thoại đầu có thể đối giá trị tán loạn và h