Khuyến mãi

Biết Mình Biết Người, Trăm Trận Trăm Thắng
tiki.vn

Biết Mình Biết Người, Trăm Trận Trăm Thắng

250.000

350.000

Thông tin sản phẩm

Biết Mình Biết Người, Trăm Trận Trăm Thắng Trong binh phápTôn Tử, có viết Biết người biết ta, trăm trận không nguy không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại, dựa trên ý tứ của Tôn Tử mà chúng ta có Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Đó là kinh nghiệm sống của người xưa được đúc kết, truyền lại và ngày nay chúng ta vẫn nghe, cảm nhận và hay vận dụng theo trong một hoàn cảnh nào đó, ví dụ như vận dụng trong kinh doanh, trong