Khuyến mãi

Bìa cứng tặng kèm postcard SUỐI NGUỒN - Ayn Rand - Nxb Trẻ
tiki.vn

Bìa cứng tặng kèm postcard SUỐI NGUỒN - Ayn Rand - Nxb Trẻ

386.000

386.000

Thông tin sản phẩm

Suối nguồn The Fountainhead tiểu thuyết của Ayn Rand, tác giả có ảnh hưởng lớn nhất đến độc giả Mỹ trong thế kỷ 20. - Tác phẩm đã bán được 6 triệu bản trong hơn 60 năm qua kể từ khi xuất bản lần đầu năm 1943. - Được dịch ra nhiều thứ tiếng và vẫn liên tục được tái bản hàng năm. - Một tiểu thuyết kinh điển cần đọc nay đã có mặt tại Việt Nam với bản dịch tiếng Việt. Ayn Rand 1905 1982 là một tiểu thuyết gia, triết gia người Mỹ sinh ra ở Nga. Bà nổi tiếng là người đã phát triển học thuyết Chủ nghĩa kh