Khuyến mãi

Bìa cứng  minh hoạ màu CON CÁ DUNG THÔNG  Thiền sư Thích Nhất Hạnh  Sư cô Chân Đức dịch - Phanbook
tiki.vn

Bìa cứng minh hoạ màu CON CÁ DUNG THÔNG Thiền sư Thích Nhất Hạnh Sư cô Chân Đức dịch - Phanbook

179.000

179.000

Thông tin sản phẩm

Bài thơ Con cá dung thông, cũng như bài thơ Hãy gọi đúng tên tôi và nhiều bài thơ khác của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, cho chúng ta thấy được thế nào là hành động trên tinh thần Bát Nhã. Chia ra hai phía thù và bạn, người dưới người trên, kẻ mạnh kẻ yếu để mà tranh đấu, để kỳ thị thì đó chưa phải thực sự là hành động phát xuất từ đại bi tâm. Mỗi một cái tên chỉ nhốt được một mảnh vụn của sự sống. Gọi đúng tên trong sự dung thông, tương tức, trùng trùng duyên khởi thì tất cả đều lên tiếng một lần, nhờ đó mà