Khuyến mãi

Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí
tiki.vn

Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí

66.360

79.000

Thông tin sản phẩm

Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí Kế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, các tổ chức. Đồng thời, nó cũng là khâu kế toán phức tạp và tổng hợp rất cao. Do vậy, việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu kế toán chi phí phải đặt trên cơ sở hiểu biết rộng về lý thuyết kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị từ đó mới có thể vận dụng một cách thích ứng nội dung môn học vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Cuốn sách này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu c