Khuyến mãi

Atlas Giải Phẫu Cơ Thể Người - Tái Bản
tiki.vn

Atlas Giải Phẫu Cơ Thể Người - Tái Bản

558.000

680.000

Thông tin sản phẩm

Ứng dụng những kiến thức và công nghệ y khoa tiên tiến nhất, Atlas giải phẫu cơ thể người là cuốn cẩm nang trực quan và chi tiết về giải phẫu, sinh lí, quá trình phát triển và các bệnh lí của cơ thể người. Nhờ những kĩ thuật hình ảnh y khoa tiên tiến nhất cùng công nghệ dựng hình 3 chiều trên máy tính, cuốn sách này sẽ cho bạn cái nhìn rõ nét về từng chi tiết trên cơ thể người. Cuốn sách gồm 5 phần CƠ THỂ HỢP NHẤT Mở đầu là phần tổng quan về cơ thể người, về những điểm làm loài người chúng ta là độc nhất v