Khuyến mãi

72 ĐỒ HÌNH TỬ VI DỄ HIỂU -  Alex Alpha  Huyền Minh Group  NXB Thế Giới
tiki.vn

72 ĐỒ HÌNH TỬ VI DỄ HIỂU - Alex Alpha Huyền Minh Group NXB Thế Giới

233.000

233.000

Thông tin sản phẩm

Cuốn sách này có bốn phần lớn. Nội dung của cuốn sách chủ yếu nói về chính tinh, và nhấn mạnh sự quan trọng của yếu tố hệ thống trong mệnh lý. Chúng tôi đã đưa các biến hóa về các hệ thống dễ hiểu dễ đối chiếu. Bất cứ hệ thống nào cũng có tính toàn vẹn và tính cân đối. Người xưa đã sáng tạo hoặc khám phá ra các hệ thống, đây là thời điểm chúng ta chiêm nghiệm lại các hệ thống đó. Ở phần đầu cuốn sách chúng tôi mượn các sự kiện lịch sử triều đại nhà Thanh để mô tả quy luật biến hóa của 14 chính tinh. Bất cứ