Khuyến mãi

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhầm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 Tài Liệu Nghiên Cứu, Tìm Hiểu, Giảng Dạy Và Học Tập
tiki.vn

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhầm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 Tài Liệu Nghiên Cứu, Tìm Hiểu, Giảng Dạy Và Học Tập

180.000

180.000

Thông tin sản phẩm

Cuốn sách giới thiệu cách xác định tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội danh nhẹ hơn, đồng thời nêu phương pháp học hiểu nhớ tội danh, các vấn đề cần lưu ý và làm sáng tỏ những điểm mấu chốt phân biệt 55 cặp tội danh dễ gây nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng như vận dụng kiến thức luật hình sự trong giảng dạy, học tập và thực tiễn xác định tội danh và định tội danh.