Khuyến mãi

31 High-scoring Formulas To Answer The IELTS Speaking Questions
tiki.vn

31 High-scoring Formulas To Answer The IELTS Speaking Questions

235.800

298.000

Thông tin sản phẩm

31 High-scoring Formulas To Answer The IELTS Speaking Questions 31 High-scoring Formulas To Answer The IELTS Speaking Questions là cuốn thực hành kỹ năng nói được soạn bởi bộ ba tác giả Johnathan, Oliver, Adrian, trình bày các kỹ năng, tips trả lời các dạng câu hỏi thường gặp ở cả 3 Parts. Cái hay là mỗi dạng câu hỏi, ví dụ như Do you like X, What do you usually do, What do you dislike about X, đều được tác giả công thức hóa cách trả lời. Các bạn sẽ thấy rõ điều này ở phần Answer Order and Lang