Khuyến mãi

300 Trò Chơi Tư Duy Của Sinh Viên Trường Đại Học Harvard
tiki.vn

300 Trò Chơi Tư Duy Của Sinh Viên Trường Đại Học Harvard

89.200

115.000

Thông tin sản phẩm

Cuốn sách trò chơi bán chạy với số lượng 10 triệu bản trên thế giới. Các trò chơi tư duy kinh điển của thế giới, khơi dậy và phát triển toàn diện tiềm năng trí tuệ, dẫn tới thành công. Nâng cao khả năng quan sát, phân tích, suy luận, phán đoán, tưởng tượng, sáng tạ, giúp bạn càng chơi càng thông minh, càng chơi càng thành công. Trường đại học nổi tiếng thế giới Trong hơn 300 năm lịch sử, trường Đại học Harvard đã đào tạo ra 8 vị tổng thống Mỹ, hơn 40 học giả đạt giải Nobel và vô số nhân tài trong giới k