Khuyến mãi

100 Triết Gia Vĩ Đại Thay Đổi Thế Giới
tiki.vn

100 Triết Gia Vĩ Đại Thay Đổi Thế Giới

178.400

205.000

Thông tin sản phẩm

Triết học là bộ môn ra đời từ rất lâu, kể từ khi con người có tư duy, biết hỏi về bản chất của cuộc sống, con người và vũ trụ. Triết gia Voltaire từng phát biểu Khám phá ra điều gì đúng và thực hành điều gì tốt, đó là hai mục tiêu quan trọng nhất của Triết học. Bởi thế, bộ môn này ngay từ khi ra đời đã có ảnh hưởng sâu rộng đến con người ở mọi tầng lớp, mọi nghề nghiệp trong xã hội. Bao quát tư tưởng triết học, khoa học, chính trị và tôn giáo trong khoảng thời gian 2.500 năm, 100 Triết Gia Vĩ Đại Thay Đổ